Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 33
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31602142: CHEMOKOV,spol. s r.o.
43288448: Daniel Kóša
34145982: ECODUC, a.s.
34145435: EKOFLUID, s.r.o.
43834221: Eurospinn, s.r.o.
11991780: František Buchta
33823251: František Kišš Metal partner
33113271: Ing. Peter Príbus
17575575: Ing. Vojtech Lojka FOTOCOLOR
43360670: Ján Belan
40667537: Ján Spevár
40926869: Jozef Abelovský ARGO
43780679: Katarína Ciejková
43048986: Klaudia Schäfferová KLAUDIA
32582609: Ladislav Kaszás
43048005: Ľubomíra Máčajová
36565211: METAL RECYKLIN, s.r.o.
44161441: Miloš Molnár
40927938: Monika Petrášová - TRANSKOV
35952971: MVI - REAL, s.r.o.