Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2474
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36566004: 2Mi šport plus, s.r.o.
31429416: 2Mi šport, s.r.o.
37101293: Adam Kamenský
44101651: Adam Topor A.T.
41982967: Adrian Ferda, AF design
43763138: Adrián Holečka
43991939: Adrián Kajaba
44515162: Adrian Krasnica
43206476: Adrian Obertík
44344651: Adriana Mrázová AMBYTEX
40668291: Adriana Tarišková
43954324: Adriana Tóthová
11719991: Adriena Ballová
34282777: Adriena Kaziová KASKO SNACK
11844264: Adriena Kutaková A - KERAMIKA
44477279: Agáta Bolemantová R.A.M.
36557986: AGILE - Levice, s.r.o.
34034102: Agnesa Homolová - zubný technik
32586159: Agnesa Klavatá
41774230: Agnesa Kollárová - NIKOL KRAJČÍRSTVO